Investicijski skladi in upravljanje premoženja

»Če ne tvegaš ničesar, tvegaš še več« Erica Jong

»Investitor naj poišče takšno kombinacijo naložbenih kategorij, ki tako zaradi svoje individualnih lastnosti (tveganja in donosnosti) kot tudi zaradi korelacij z drugimi naložbenimi kategorijami prinašajo čim večjo donosnost ob danem tveganju ali čim nižje tveganje ob dani donosnosti.«

Harry Markowitz (rojen 1927); Nobelov nagrajenec za ekonomske znanosti leta 1990

 

 

Vstop na kapitalski trg pomeni enega od temeljnih gradnikov izgradnje premoženja. Ponujamo možnost za vsakogar, da si s sebi lastnim tempom z majhnimi ali velikimi koraki srednjeročno ustvari stvarno premoženje. Ključno vlogo igra pravilna razpršitev premoženja, ki mora biti definirana skladno s strankimini željami in potrebami in ne s ponudbo inštitucij vrednostnih papirjev ali brokerjev.Spletno mesto uporablja samo nujni sejni piskotek, brez katerega ne more delovati.