Hipotekarni in lombardni krediti - vzvodi

Lombardni krediti (vzvodi):

 • gotovinski kredit z neomejeno dobo na del vloženih sredstev - brez vsakih dodatnih pogojev

Stanovanjski krediti:

 • fiksna ali spremenljiva obrestna mera
 • prilagodljiv čas odplačevanja
 • prijazno osebno svetovanje
 • Potrebna dokumentacija za fizično osebo (kreditojemalec, porok)

  • Potrdilo delodajalca ali kopija pogodbe o zaposlitvi
  • Osebni dokument in podatek o davčni številki
  • Izplačilna prepoved (2 izvoda)
  • Kopija zadnjih treh plačilnih list
  • Izpisek o prilivih in odlivih na transakcijski račun oz. banko za zadnje tri mesece
  • Osebna izkaznica ali potni list


Spletno mesto uporablja samo nujni sejni piskotek, brez katerega ne more delovati.